Posts Tagged ‘טיפול משפחתי’

חשיבות הטיפול המשפחתי

ינואר 24, 2010

הטיפול המשפחתי , כפי שמעיד עליו שמו, הוא טיפול שבו בעיה כל שהיא של המשפחה עולה או של מי ממנה מערערת את שיווי המשקל של  התא המשפחתי ומקשה על תפקודה השוטף.
טיפול משפחתי יעיל הוא טיפול, אשר במסגרתו מוצפים דפוסי התנהגות לא תקינים, יחסים טעונים, מתוחים, משקעים של טינה, תחושה של חוסר קשב, חוסר קשר או אף נתק מוחלט בין הורים לילדים.
על  מנת שהמשפחה תפעל כיחידה מלוכדת יש לברר את הסיבות והגורמים המקשים או אף מונעים ממנה את האפשרות לחיות חיים שגרתיים שקטים, שלווים ומאוזנים.

לפעמים גורם חיצוני, בלתי צפוי בדרך כלל, משפיע (לרעה) על המשפחה. כאשר מתרחשים שינויים במשפחה, כגון: לידה,  פרישה מהעבודה, עזיבת מי מבני המשפחה את הקן המשפחתי בכלל ואת הארץ בפרט, או, במקרה קיצון – מוות, משפחות עלולות להתערער. סדקים שנבעים במבנה המשפחתי עלולים להתרחב לכדי שבר. הטיפול המשפחתי עשוי לשקף למשפחה את השינוי כטבעי  מעצם התחוללותו. מנקודת מוצא זו מתחיל תהליך של הסתגלות למצב החדש. טיפול משפחתי עשוי להקל על  התהליך.

הטיפול המשפחתי יעיל במקרים, שבהם, לדוגמה, גיל ההתבגרות גורם למתחים בבית ולתקשורת לקויה בין  הורים לילדים. כאשר הורים מתקשים ל הציב גבולות לילדיהם, כאשר המתבגרים נחשפים לעישון, לאלכוהול, וגם לחומרים פורנוגראפיים, העלולים לעוות את תפיסת המיניות שלהם.

הטיפול המשפחתי מאפשר למשפחה להשתתף במסגרת שמעניקה  לגיטימציה מלאה להציף  לא רק בעיות אלא אף מחשבות ורגשות. במסגרת הטיפול המשפחתי מתקיים תהליך של בירור וליבון הבעיות באופן שמאפשר לכל אחד להיחשף לאופן שבו הוא נראה בעיני שאר בני המשפחה.  לא אחת, הטיפול המשפחתי מהווה נקודת מוצא לתהליך של שיפור היחסים במשפחה והעצמתה כאת אנושי בסיסי בחברה האנושית.

חשוב לתחום מסגרת זמן ברורה ומוסכמת, כדי שהטיפול המשפחתי  יהיה ממוקד ויעיל, אף שאין להגביל אותו בהכרח אם וככל שהמטפל מזהה שהבעיות השונות מחייבות ומצדיקות את הארכת משכו מעבר לזמן שנקצב לו בראשיתו.

החום שבטיפול המשפחתי

ינואר 11, 2010

טיפול משפחתי עשוי להיות שמיכה חמה , כאשר רועדים מקור. טיפול משפחתי עשוי להיות חמצן, כאשר סובלים מקוצר נשימה. יש מי שטיפול משפחתי הוא עוד זווית שתעשיר את נקודת המבט שלהם על החיים. יש מי שעבורם טיפול משפחתי הוא קרש הצלה.

במסגרת טיפול משפחתי יכולה משפחה שהאיזון בה התערער – אם כתוצאה מאירוע שאירע למי ממנה או כאשר ניחתת מכה קשה, לא צפויה, ומעיבה על שגרת חייה – לשוב ולהתייצב על קרקע המציאות.

טיפול משפחתי יעיל הוא טיפול, אשר במסגרתו מבין כל אחד מהמשפחה את מקומו ואת תפקידו במארג הכללי והמשפחה עצמה, שהיא התא החברתי הבסיסי, רואה עצמה (באופן שבו משקף לה את עצמה המטפל) באור נכון.

בטיפול משפחתי נדרשים לבעיות שונות, אשר התגלעותן  אצל אחד מבני המשפחה משפיעה על כל המשפחה, כגון: הפרעות אכילה,  היבטים וביטויים שונים של אלימות, סוגים שונים של עבריינות, שתייה, אלכוהול, סמים,  פחדים, הצבת גבולות, בעיות בתחום המין (ניצול מיני, חשיפה בלתי מבוקרת למין בכלל ולפורנוגרפיה בפרט), גירושין ועוד.

טיפול משפחתי עשוי להיות קצר וממוקד או ארוך ומבוזר.  במסגרת טיפול משפחתי יכול המטפל ( או המטפלת) לשלב גישות שונות לטיפול בהיבטים השונים של המשפחה ובמרקם הקשרים שבה – הקשר הזוגי בין ההורים, הקשר בין ההורים ובין הילדים, הקשר בין האחים במשפחה, הקשר של המשפחה לקהילה שבתוכה היא חיה ועוד.

מצבים משבריים שונים מצדיקים ולא אחת מחייבים פנייה לטיפול זוגי או לטיפול משפחתי: משבר שלאחר לידה,  התרוקנות הקן המשפחתי, בעיות גיל ההתבגרות, משבר לאחר פיטורין או יציאה לגמלאות,  גיל המעבר בכלל והזקנה בפרט ומוות וכתוצאה ממנו – יתמות ו/או אלמנות.

הצלחתו של טיפול משפחתי מותנית לא רק במקצועיות הגורם הטיפולי, יחיד או צוות, אלא במידת נכונתה של המשפחה או מי ממנה שמשתתף בטיפול להיפתח,  להודות בקיומן של בעיות ולגייס כוח רצון להתמודד ולהתגבר עליהן.

כל   נושא וכל בעיה לגיטימיים לחשיפה במסגרת טיפול משפחתי. מותר ואף רצוי להביע כל מחשבה וכל רגש ולא לשמור  את הדברים ולהדחיקם, גועשים וקורעים מבפנים.

עננה? אפלה? טיפול משפחתי יפתור את הבעיה

דצמבר 28, 2009

חבל להמשיך לחיות תחת עננה שחורה, אפלה ועכורה, כאשר ניתן לחיות תחת שמי תכלת צלולים. טיפול משפחתי עשוי להשיב למשפחתכם את שמחת החיים, שקט ושלווה. טיפול משפחתי יסייע לכם להוסיף ללכת, רגועים, בנתיבי החיים.

טיפול משפחתי מתחייב מהפרת האיזון במשפחה שעלולה להיגרם מסיבות שונות, משינוי, צפוי או בלתי צפוי, ב"מערך הכוחות", במארג האנושי העדין (כאשר הוא נפרם באופן סמוי וודאי כאשר הוא נקרע באופן גלוי).

טיפול משפחתי הכרחי כאשר משפחה מסגלת לעצמה, מדעת או שלא מדעת, דפוס התנהגות הרסני, שבו נחסך או נמנע כליל סיפוק צרכיהם, בין הפיזיים ובין הנפשיים; כאשר  בני המשפחה ו/ או בנותיה ( וגם – הוריהם) לא מסוגלים למצות את הפוטנציאל האנושי שלהם; כאשר נופל עליהם אסון, חלילה, והם אינם מסוגלים לאזור כוח להתמודד עמו ועם השינוי הפתאומי שהוא כופה עליהם.

מומחים בטיפול משפחתי עשויים לקיים תהליך מסודר, מובנה ומושכל, אשר במסגרתו מקבלת משפחה הפונה לקבלתו להיעזר בו באופן שיאפשר את המשך קיומה ותפקודה כתא אנושי, גרעיני, טוב  ויעיל. זו אינה בושה, חלילה, לפנות לטיפול משפחתי כאשר מזהים צורך. עצם ההכרה בנחיצות טיפול משפחתי והאמונה בסיועו לשיקום משפחה המצויה בשלבים שונים של משבר מהווה צעד ראשון חשוב לסיכויי ההצלחה בו.

אסור לתלות בטיפול משפחתי ציפיות מופרזות, אשר גם כשהטיפול טוב ויעיל  אין באפשרותו למלאן, אבל חשוב להיכנס אליו בתקווה ותוך נכונות להשקיע בו מאמץ כדי להפיק ממנו את המרב ואת המיטב. אחרי הכול – טיפול משפחתי טוב הוא תרופה מצוינת, ללא תופעות לוואי, לשיקום משפחות.

טיפול משפחתי עשוי לארוך זמן ממושך אבל תועלתו אינה נמדדת רק במשכו.  יש טיפולים קצרי מועד, שהם טובים ומועילים במקרים, שבהם הבעיה מזוהה וידועה וניתנת לפתרון באמצעות הטיפול או, למצער, תורמת להכרה ולהבנה כי ניתן להגיע לפתרונה בהדרגה, לא בלי מאמץ מצד המטופלים.

היות שבעיה של מי מבני המשפחה היא כמעט בהכרח בעיה של כלל המשפחה – רצוי שטיפול משפחתי אכן יהיה כזה, שכל המשפחה תהיה שותפה לו, החל מגיל מסוים של ילדיה. בכל מקרה- רצוי ומומלץ לתאם ציפיות לפני הטיפול כדי שלא ייגרם מפח נפש במהלכו או בסיומו.

טיפול משפחתי

דצמבר 28, 2009

טיפול משפחתי מציל משפחות. פשוטו כמשמעו.  מדובר בתהליך לא קל, המחייב, תחילה, היענות ונכונות של  משפחה להיכנס לתהליך טיפולי, בידיעה כי לא אחת הוא קרש ההצלה שלה ולנאי הכרחי להמשך קיומו של התא המשפחתי. טיפול משפחתי מחייב גיוס תעצומות נפש, פתיחות וכנות, יכולת לערוך חשבון נפש עצמי, להתעמת עם אנשים  קרובים ( ודאי קרבת דם) ועם זאת – כדי שטיפול משפחתי יועיל ויצליח, חשוב להימנע מהטחת האשמות גם אם עורכים ניהול חשבונות.

טיפול משפחתי יסודי כרוך, לא פעם, בהעלאת משקעים מן העבר. כדי  שפצע יגליד יש לחטא אותו מהמוגלה שבו. זה כואב. זה שורף. אבל בסוף – אם משכילים להתמיד ולהגיע אליו – זה מביא מזור והקלה. משפחה יכולה לצאת לחיים חדשים לאחר טיפול משפחתי שהוא עבורה בבחינת "טיפול שורש".

פסיכולוגים ועובדים סוציאליים עוסקים בתחום מורכב ורגיש זה, המחייב הכשרה  מקצועית ורגישות אנושית.  גם לאחר ההבנה כי על המשפחה להתחיל טיפול משפחתי – חשוב לברר היכן המקום הטוב והמועדף לקיים אותו ומי יהיה איש המקצוע שישמש המטפל. אפשר ורצוי אף להתייעץ עם מי שחוו  טיפול משפחתי, אבל העיקר הוא – לבוא אליו בראש פתוח, בנפש חפצה ובעיקר מתוך הכרה בהירה כי  יש מצבים ( שבהם היא מבוססת ושוקעת בבוץ), שאליהם נקלעת משפחה, אשר רק טיפול משפחתי כולל עשוי לחלץ אותה מהם.

אין ספק, כי טיפול משפחתי עדיף על הישארות  במצב שבו דברים לא זה בלבד שאינם מטופלים אלא שהם מוכחים, מודחקים ומטואטאים מתחת לפני השטח, כאילו מה שאינו נראה לא קיים.

יש משפחות אשר הדימוי שלהן בעיני הזולת חשוב להם יותר מאשר תחושת הלכידות והאווירה הטובה השוררת בבית. אותן משפחות מוכנות להיוותר במצב שבו יש לחץ ומועקה בבית ואיש מאנשיה אינו חש נוח אבל החשש מפני "מה יגידו" אם וכאשר ייוודע שהמשפחה נמצאת בתהליך של טיפול משפחתי –  גורמת להם להותיר את המצב על כנו ולהמשיך להתנהג כאילו הכול בסדר, הכול תקין.  מחיר ההונאה העצמית והמשפחתית הזו עלול להיות גבוה מאוד.

טיפול משפחתי

נובמבר 17, 2009

טיפול משפחתי. כן, אנשים נרתעים מצמד המילים, אך עדיין פחות מהעבר. אין שום סיבה הגיונית לפחד מכך, או שמא לחשוב שמדובר ב"משפחה עם בעיות". האם אתם מכירים משפחה שאין לה בעיות משפחתיות? בשנים האחרונות אנו ערים לתופעה ההולכת וגוברת של אנשים ומשפחות הניגשים לקבלת טיפול משפחתי. לפעמים מדובר באחד מבני הזוג או ההורים המבקש טיפול משפחתי, ולפעמים המשפחה כולה מבינה שיש בעיה וצריך לפתור. פתרון של טיפול משפחתי הוא הטוב ביותר. טיפול משפחתי מאפשר לכל בני המשפחה להעלות בדיבור גלוי וישיר, את תחושותיהם ומחשבותיהם, את מה שמפריע להם. טיפול משפחתי מעמיד את סדר היום המשפחתי, את הנורמות ואת השיתוף בין בני המשפחה.
לרוב נראה כי מדובר בסך הכל בהקשבה בין בני המשפחה, אך טיפול מיני מאפשר לבני המשפחה להקשיב ולהבין, לקבל כל אחד כמות שהוא.

טיפול משפחתי מייצר חוויה רגשית עצומה, טיפול משפחתי מחייב רצינות רבה מכל המשתתפים, ורצון משותף לצעד כזה הנקרא טיפול משפחתי. לפעמים טיפול משפחתי מהווה לגיטימציה להעלות דברים מסויימים המפריעים לנו במשפחה, צריך לדעת להתעסק רק בעיקר ולא בטפל.
טיפול מיני מצריך רצינות, בגרות והתייחסות לנאמר על ידי המטפל. במקרים רבים המטפל צופה מהצד, ובמפגש שבועי מעיר הערות להמשך.

רבים דיווחו לאחר שעברו טיפול משפחתי, על חוויה רגשית עצומה, חיזוק הקשר בין בני הבית והבנה של כל אחד באיך להתנהג מול שאר בני הבהית. רבים אף המשיכו לקבל טיפול משפחתי על מנת להעצים ולחזק את מה שלמדו, ואף ללמוד יותר.

טיפול משפחתי הינו מרכיב חשוב לחיזוק משפחה שנקלעה למשבר ביחסים. אין מדובר רק בקשר בין הורים ילדים ולהיפך, אלא בקשר בין כל בני הבית.

טיפול משפחתי לחיזוק הקשר

נובמבר 15, 2009

טיפול משפחתי עשוי להיות חוויה. כן, כן, אתם קוראים נכון. חוויה. טיפול נפשי הוא מסע אל תוך נשמתה של המשפחה. אל לב לבה. אל שורשיה. אל מהותה. טיפול משפחתי עשוי לחשוף אתכם לא רק על  האופל והחשכה אלא גם אל מקורות האור, אל התקווה.
טיפול משפחתי מאפשר לכם להכיר את עצמכם. הוא מהווה מסגרת שבה יכול כל אחד מהמשפחה להיחשף ולקבל משוב לתחושות ולמחשבות. טיפול משפחתי הוא מעין תצלום רנטגן, שמשקף את הדברים הסמויים מן העין, את הדברים התת-עוריים. לא כל מה שנגלה לעין הוא חזות הכול. יש תהליכים בלתי נראים שמתהווים במעמקים אבל תוצאותיהם ניכרות מעל פני השטח.

כאשר בוחרים מטפל  שיערוך טיפול משפחתי חשוב לוודא שהוא מוסמך לעיסוקו. אין הכרח שיהיה פסיכיאטר או פסיכולוג. גם עובדים סוציאליים עשויים לעסוק, בין השאר, בתחום טיפול משפחתי ובלבד שהוסמכו לכך והם מורשים לקיים אותו.

טיפול משפחתי עשוי להועיל כאשר מופר האיזון במשפחה בגלל שינוי קיצוני שחל במי מבניה או בכולה. טיפול משפחתי נדרש כאשר תפקודה של המשפחה לקוי; כאשר בעיה כל שהיא, בין בריאותית ובין אחרת, מפרה את שלוות המשפחה ומשפיעה על שגרת חייה באופן המערער את הביטחון שלה או של חלק ממנה. טיפול משפחתי מקובל כיום. הוא אנו חריג ואין שום סיבה להתבייש בעצם ההיזקקות לו.

אני מכיר משפחה שעברה טיפול משפחתי והיחסים בה השתפרו לבלי הכר. התהליך טיהר אותה ממשקעים עכורים וזיקק בה את כל האנושי, הטוב והיפה שבכל אחד מאנשיה. ממשפחה תזזיתית, לחוצה ועצבנית היא הפכה, לאחר טיפול משפחתי, למשפחה מתונה ורגועה, שהשתנה מהקצה על הקצה. כששאלתי את הבעל, חבר טוב וקרוב שלי, מה הסוד, מה אירע במהלך הטיפול הוא אמר לי בגילוי לב שהפתיע ואף ריגש אותי: כולנו הבנו שהאלטרנטיבה  לשינוי חיובי היא המשך המצב שהפך את חיי כולנו  לבלתי אפשריים, לחיים בסיר לחץ. היה משהו אנושי בהודאה הזו.

אל תהססו להתחיל טיפול משפחתי. הוא עשוי לחולל שינוי באיכות החיים שלכם ולכונן בסיס טוב ובריא יותר למערכת היחסים בינכם.

תופעות אנושיות במרקם המשפחתי

ספטמבר 26, 2009

טיפול משפחתי מאפשר לבחון תופעות  אנושיות שונות של אנשים כחלק מהמרקם המשפחתי שאליו הם משתייכים. טיפול משפחתי נדרש למכלול ההיבטים – התפקודיים, הרגשיים ועוד – של בני המשפחה. במסגרת התהליך הטיפולי עולות בעיות, קשיים, רצונות, צרכים, שאיפות, חלומות של כל אחד מהפרטים המרכיבים את המשפחה ונבחנת זיקתם  הן למסגרת המשפחתית והן למעגלי השתייכות נוספים בקהילה.
טיפול משפחתי מהווה מסגרת ראויה ולגיטימית להעלאת דברים הן מנבכי הנפש של המרכיבים אותה והן מהזיכרון הפרטי  של הפרט מהמשפחה.  טיפול משפחתי הוכח ונמצא מועיל במגוון רחב של נושאים בכלל ושל  בעיות בפרט: מערכת זוגית, נישואין, היחסים המורכבים בין הורים וילדים ותופעת קשות במיוחד כגון – אנורקסיה, אלימות במשפחה, התמכרויות שונות כגון אלכוהול וסמים ועוד.
תועלתו של טיפול משפחתי עשויה להימדד באופן שבו הוא משפר את היחסים בתוך המשפחה, מחדד את מודעותו של כל אחד ממנה לדפוסי התנהגות שליליים או, חלילה, הרסניים, אשר הפכו עם הזמן לדפוס קבוע, ומציע חלופה חיובית, אשר מאפשרת גם פתיחות והבעת רצונות באופן חופשי ולגיטימי.
יעילותו של טיפול משפחתי אינה נמדדת  במספר הבעיות שהיא פותרת באופן מיידי – מה שהיא אינה בהכרח עושה – אלא ביצירת מסגרת לשיח משפחתי ענייני, מכובד, המאפשר יישור הדורים ויישוב מחלוקות, שיחה פתוחה במקרה של אי-הסכמות, אי-הבנות ועוד.
טיפול משפחתי עשוי/עלול להציף מעל השטח דברים שהיו חבויים, מודחקים, מוכחשים ומטושטשים במערכת המשפחתית במשך שנים. משכו של  טיפול משפחתי תלוי בסוג הטיפול ובהרכב האנושי הנתון שלה. על-מנת לשפר את סיכויי הצלחת הטיפול רצוי, כמובן, שכל בני המשפחה יביעו נכונות להיכנס אליו ולהשתתף בו באופן פעיל, להשקיע בו זמן ומשאבים נפשיים ולהיות מוכנים גם להצפתם של רגשות כגון כעס או טינה שרוחשים מי מבני המשפחה כלפי זולתם בתוכה.

טיפול משפחתי

ספטמבר 21, 2009

טיפול משפחתי החל בסביבות שנות ה-50 ממש כשצמח לו נושא פסיכולוגי חברתית. באותן שנים גילו כי יש צורך בהתמקדות בכלל ולא רק בפרט.
טיפול משפחתי נועד לשפר מערכות יחסים, ישנם כאלו המצרפים לטיפול משפחתי גם את הנושא של טיפול זוגי ואף מיני. גם אם הבעיה קיימת רק אצל אחד מבני הזוג או המשפחה, עדיין ההתמקדות היא בקבוצה, ורצוי שהטיפול יעשה עם כל האנשים המעורבים ביחסי הגומלין באותה קבוצה.

ממש כמו בטיפול מיני, גם טיפול משפחתי נחשב לאיזושהי מילה גסה. בשנים האחרונות אנשים הרגישו מושפלים כאשר הם הרגישו שהם צריכים טיפול משפחתי, טיפולים ויועצים הפכו את המטופלים לבני אדם סוג ב'. כיום עם התפתחות המודעות אנשים רבים פונים לקבלת טיפול משפחתי, יעוץ זוגי וכדו', ואינם מתביישים, אלא להיפך – מתגאים בכך.

בארץ מפוזרות כיום קליניקות העוסקות במערכות יחסים, ורובם עוסקות בטיפול משפחתי. בכרמיאל ישנה קליניקה מקצועית ביותר המשרתת את כל תושבי הצפון, ואף מגיעים אליה מרחוק. הקליניקה נקראית מרכז לוין לפסיכותרפיה כוללנית, והיא מתמחה בנושאים – טיפול זוגי, טיפול משפחתי וטיפול מיני.

לכניסה לאתר לחצו כאן – טיפול משפחתי מרכז לוין.