Archive for יוני, 2010

טיפול משפחתי – למה?

יוני 21, 2010

טיפול משפחתי אינו מותרות.  יש משפחות אשר מצבים שאליהם הם נקלעים מחייבים טיפול כזה, העשוי להוות מוצא ממצב, שלכאורה הוא ללא מוצא. במשפחה, כתא חברתי בסיסי,  אמורה לתפקד כיחידה אחידה, מגובשת ומלוכדת.  לא אחת, אם בשל משבר פנימי שמתחולל בתוכה בגלל היקלעות של מי ממנה למשבר או, לחלופין, כאשר מצב חיצוני, מועצם וקיצוני, נכפה עליה ומחייב אותה לגייס את כל כוחות הנפש של הפרטים המרכיבים אותה,  שגרת חייה של המשפחה מופרת ומופרעת. התערבות של גורם טיפולי מוסמך ומקצועי הופכת הכרח המציאות.

הצלחת טיפול משפחתי מותנית בנכונותה של המשפחה (או של מי ממנה המשתתפים בפועל במסגרת טיפול משפחתי) להבין את האחריות המוטלת על כל  המשפחה לגרימת השינוי המיוחל.

תופעות שונות עלולות לערער איזונים בתוך המשפחה כגון: גירושין,  בעיות גיל ההתבגרות, טראומה שאירעה למי מהמשפחה, אלימות, התמכרויות שונות, אנורקסיה/בולימיה  וחלילה – מוות. לא כל משפחה מסוגלת להתמודד עם שינויים קיצוניים בכוחות עצמה.

אין כל בושה  בעצם ההיזקקות לטיפול משפחתי. אין סיבה להצניע את ההסתייעות בו. טיפול משפחתי עשוי להיות לא רק קרש הצלה למניעת התדרדרות אלא – לאחר ייצוב מצבה של המשפחה והשבת האיזון שהופר לחייה – מנוף לשינוי חיובי.