Archive for פברואר, 2010

טיפול משפחתי

פברואר 24, 2010

טיפול משפחתי

משפחה היא רקמה דקה. לפעמים, כאשר נפרם ממנה אחד מהסיבים, כל המרקם משתנה. כל  המארג הופך להיות אחר. משפחה היא גוף שיווי המשקל שלו( סך כל המערכות  האמורות לאזן אותו) הוא עדין. קל להרעידו, קל לערערו.

כאשר משהו קיצוני משתנה במשפחה – אם בגלל מאורע חיצוני או אם בגלל שינוי קיצוני בהתנהגות של מי ממנה, יש מקום להליכה לטיפול משפחתי.  משפחות שונות זו מזו ולכל אחת מהן סף גירוי שונה. יש משפחות שכל אחד מהפרטים בה ניחן בחוסן נפשי. כאשר מי ממנה זקוק לעזרה, הוא מקבל אותה מתוך המשפחה. אבל יש משפחות, והן לא מעטות, אשר רק התערבות של בעל מקצוע חיצוני עשויה למנוע את התפרקותן. לטיפול משפחתי יש השפעה מכרעת על משתתפיו. כאשר מי מהמשפחה מסרב להשתתף בתהליך הטיפולי, אף שהשתתפותו חשובה וחיונית, לא ניתן לכפות עליו, ודאי אין טעם ואין תועלת בניסיון הכפייה. טיפול משפחתי אינו אמור להיות טיפול שנכפה על משתתפיו.
כאשר חלים גירושין במשפחה, כאשר מי מאנשיה חולה במחלה קשה, כאשר בן מתגייס לצבא, כאשר מי מההורים מפוטר מהעבודה, כאשר חיים בצמצום חריף ולא ניתן למלא את המחסורים השונים, כאשר אין שיתוף פעולה מינימאלי במטלות הבית, כאשר בעיות גיל ההתבגרות מקצינות, כאשר יש תופעה של אלימות במשפחה – ועוד ועוד תופעות המאיימות על לכידותה  של המשפחה והופכות את מערכת היחסים בתוכה לבלתי נסבלת – יש הכרח בטיפול משפחתי.
בטיפול משפחתי מתוודעים המשתתפים למכלול גורמים לתופעות השונות ולאופן שבו הן באות לידי ביטוי ומשפיעות על חייהם של בני המשפחה.
הבנת שורש הבעיה או הבעיות המחייבות טיפול משפחתי היא תנאי כמעט הכרחי להצלחתו.
יש מעט מצבים בלתי הפיכים, כגון מוות או נכות קשה, שאף עמם ניתן להתמודד באופן סביר לאחר טיפול משפחתי, אולם לפעמים לא די בהבנה בהירה של המצב החדש שבו קלועה המשפחה. לא אחת מתחייב שינוי מהותי בדפוסי התנהגותה, בהכרח להתארגן מחדש בהתאם לנסיבות המשתנות. טיפול משפחתי יסודי עשוי להקל על המשפחה להתמודד עם השינויים שנכפים עליה מעת לעת, מטבע הזמן ו… החיים.

טיפול משפחתי

פברואר 14, 2010

הגישות סותרות. הדעות חלוקות. מצד אחד – רק על עצמי לספר ידעתי. מצד שני – אין הנחתום מעיד על עיסתו. באיזו גישה אנקוט? איזה צד אאמץ? אני מתלבט.

חזרתי. ברוכים הנמצאים. חלפו כעשרים דקות בין כתיבתן של שתי השורות הראשונות לבין כתיבת ההמשך. בחרתי. החלטתי. הכרעתי. אעיד על עצמי ועל משפחתי:  הטיפול המשפחתי עשה לנו טוב. רק טוב. הרבה טוב.

אני יזמתי אותו כאשר חשתי, לפני חודשים אחדים, שבעיה אישית שלי מעיבה על שגרת התנהלותה המבורכת והשקטה של המשפחה כולה.לא רציתי – בי נשבעתי, שכה אדייק – לעכור את השלווה, קל וחומר לשבש את התנהלותה של המשפחה בגלל הבעיה שלי. היה חשוב לי ליידע את המשפחה על אודות מהותה של הבעיה ( הם הבחינו בה גם בלא שהיה צורך בהסבר. אני אסיר תודה למשפחתי על רגישותה המופלגת, על המקום ובעיקר על הזמן שנתנו לי להתגבר עליה. הם היו שותפים מלאים במאמץ ההתגברות שלי, הקלו עליי עד מאוד בגישתם הסובלנית, באורח רוחם, באומץ שבו קיבלו אותי ובעיקר-  על אהבתם אותי.

אני מכיר משפחות נוספות שבהם הטיפול המשפחתי חולל בהן מפנה, שינוי ולא אחת – מהפך קיצוני. אבל לא ארחיק עדות אחזור למשפחתי. בטיפול משפחתי נדרשת הסכמה של כל מי שבוחרים להשתתף בו לעשות בו עבודה, להשקיע מאמץ, להיות מוכנים ללבן את הדברים בפתיחות מרבית.  שעה של טיפול משפחתי היא שעת-נפש. עולים בה דברים קשים וכאובים, אבל התהליך מזקק את התמצית, את העיקר, והוא גם מזכך, מטהר מבפנים, משורש הנשמה.

טיפול שבו משתתפת כל המשפחה (לרבות ילדים, כמובן) הוא טיפול משפחתי שכשמו כן הוא – טיפול במשפחה. הבעיה שלי נפתרה במהלך הטיפול המשפחתי. יותר מכל סייעו לפתרונה הנכונות של המשפחה להתגייס למעני, להיות בשבילי בשעת כאב ומצוקה, לטעת בי אמונה וביטחון שאני אתגבר על הבעיה. וכך היה.

בטיפול משפחתי ניתן להידרש לשורה של תופעות ומצבים: אבדן, פיטורין, התעללות מינית, טראומות שונות, מחלות כרוניות, שינויים בצמתי חיים, יציאה לגמלאות, אבטלה ממושכת, בגידות, אשפוזים, ילדים מאומצים, גירושין,  נישואין שניים, בעיות של גיל ההתבגרות, התמכרויות שונות ועוד.

טיפול משפחתי מומלץ בחום. עצם קיומו הוא מימוש ההבטחה לתועלת הגלומה בו.