Archive for מאי, 2010

טיפול משפחתי

מאי 30, 2010

משפחה הולכת לטיפול. תחושה של חששות, מתח, תהיות. מה יהיה. איך יהיה., האם יאוחו הסדקים. האם, חלילה, הם יתרחבו לכלל שבר? מי יודע?

טיפול משפחתי עשוי לחולל שינוי ממשי, מהותי, בשגרת חייהן של משפחות, אשר  שיבוש כל שהוא בשגרת חייהן או אף משבר חריף מערער את יציבותן.

טיפול משפחתי הוא הזמנה והזדמנות לתיקון. יותר מכל, מה שעשוי להגביר את הסיכוי להצלחתו  הוא הרצון והנכונות של בני המשפחה לצאת ממנו מחוזקים ומחושלים, כשהם מוכנים להשקיע כל  מאמץ שיידרש כדי להתגבר על מכשולים ולשוב אל החיים המאוזנים שאיזונם הופר.

טיפול  משפחתי יכול להיעשות ברבדים שונים. לא תמיד נדרשת העמקה פסיכולוגית וירידה אל שורש משבר, כאשר די בשיחה ראשונית כדי להבחין שהשינוי המתחייב הוא בעיקרו שינוי התנהגותי. כאשר שיתוף פעולה מצד המשפחה הוא שוטף וגלוי – קל יותר להתקדם בטיפול וממילא גם לקצר את משכו.

מטפלים שונים נוקטים גישות טיפוליות שונות, אשר הבחירה באיזו מהן לנקוט היא תולדה של שקלול הנתונים שמתקבלים מהאבחון הראשוני של המשפחה המגיעה לשעת טיפול משפחתי.

אני מכיר משפחה אחת שנמצאת במסגרת של טיפול משפחתי מזה שנים. על פי התנהגות אחד מילדיה ניכר שיפור מתמיד, הדרגתי, אשר עשוי להעיד על יעילות הטיפול אבל בה במידה גם על משך הזמן  שאורך שינוי התנהגותי, גם בקרב ילדים. המשפחה, אשר לפנים בקעו צעקו  רמות מחלונות ביתה הפתוחים-תמיד, סיגלה במשך הזמן שיח שקט ומתון יותר, אשר הדיו שוב אינם נשמעים בכל השכונה.

המשפחה כלל אינה מתביישת בהליכתה לטיפול. הגישה הפתוחה שלה, שיש בה משום הסרת "טאבו", מאפשרת לה לשתף אחרים בחוויה הטיפוליות ומן הסתם ליידע משפחות אחרות על אודות הטעם והתועלת שעשוי להניב תהליך של טיפול משפחתי.

עם זאת, טיפול משפחתי אינו "פיקניק" – במירכאות ובלעדיהן. כדי שהוא יצליח, נדרש מאמץ, מתחייבת השקעה. לא ניתן להגיע לתוצאות אם טיפול משפחתי הוא עבור משתתפיו הזדמנות ל" חצי יום חופש". מדובר בעבודה קשה, אף שאינה עבודה פיזית. עבודה הכרוכה בגיוס תעצומות נפש. טיפול משפחתי הוא הר שהטיפוס עליו קשה אבל משתלם. כשמגיעים לפסגה חשים זאת.