Archive for ינואר, 2010

חשיבות הטיפול המשפחתי

ינואר 24, 2010

הטיפול המשפחתי , כפי שמעיד עליו שמו, הוא טיפול שבו בעיה כל שהיא של המשפחה עולה או של מי ממנה מערערת את שיווי המשקל של  התא המשפחתי ומקשה על תפקודה השוטף.
טיפול משפחתי יעיל הוא טיפול, אשר במסגרתו מוצפים דפוסי התנהגות לא תקינים, יחסים טעונים, מתוחים, משקעים של טינה, תחושה של חוסר קשב, חוסר קשר או אף נתק מוחלט בין הורים לילדים.
על  מנת שהמשפחה תפעל כיחידה מלוכדת יש לברר את הסיבות והגורמים המקשים או אף מונעים ממנה את האפשרות לחיות חיים שגרתיים שקטים, שלווים ומאוזנים.

לפעמים גורם חיצוני, בלתי צפוי בדרך כלל, משפיע (לרעה) על המשפחה. כאשר מתרחשים שינויים במשפחה, כגון: לידה,  פרישה מהעבודה, עזיבת מי מבני המשפחה את הקן המשפחתי בכלל ואת הארץ בפרט, או, במקרה קיצון – מוות, משפחות עלולות להתערער. סדקים שנבעים במבנה המשפחתי עלולים להתרחב לכדי שבר. הטיפול המשפחתי עשוי לשקף למשפחה את השינוי כטבעי  מעצם התחוללותו. מנקודת מוצא זו מתחיל תהליך של הסתגלות למצב החדש. טיפול משפחתי עשוי להקל על  התהליך.

הטיפול המשפחתי יעיל במקרים, שבהם, לדוגמה, גיל ההתבגרות גורם למתחים בבית ולתקשורת לקויה בין  הורים לילדים. כאשר הורים מתקשים ל הציב גבולות לילדיהם, כאשר המתבגרים נחשפים לעישון, לאלכוהול, וגם לחומרים פורנוגראפיים, העלולים לעוות את תפיסת המיניות שלהם.

הטיפול המשפחתי מאפשר למשפחה להשתתף במסגרת שמעניקה  לגיטימציה מלאה להציף  לא רק בעיות אלא אף מחשבות ורגשות. במסגרת הטיפול המשפחתי מתקיים תהליך של בירור וליבון הבעיות באופן שמאפשר לכל אחד להיחשף לאופן שבו הוא נראה בעיני שאר בני המשפחה.  לא אחת, הטיפול המשפחתי מהווה נקודת מוצא לתהליך של שיפור היחסים במשפחה והעצמתה כאת אנושי בסיסי בחברה האנושית.

חשוב לתחום מסגרת זמן ברורה ומוסכמת, כדי שהטיפול המשפחתי  יהיה ממוקד ויעיל, אף שאין להגביל אותו בהכרח אם וככל שהמטפל מזהה שהבעיות השונות מחייבות ומצדיקות את הארכת משכו מעבר לזמן שנקצב לו בראשיתו.

החום שבטיפול המשפחתי

ינואר 11, 2010

טיפול משפחתי עשוי להיות שמיכה חמה , כאשר רועדים מקור. טיפול משפחתי עשוי להיות חמצן, כאשר סובלים מקוצר נשימה. יש מי שטיפול משפחתי הוא עוד זווית שתעשיר את נקודת המבט שלהם על החיים. יש מי שעבורם טיפול משפחתי הוא קרש הצלה.

במסגרת טיפול משפחתי יכולה משפחה שהאיזון בה התערער – אם כתוצאה מאירוע שאירע למי ממנה או כאשר ניחתת מכה קשה, לא צפויה, ומעיבה על שגרת חייה – לשוב ולהתייצב על קרקע המציאות.

טיפול משפחתי יעיל הוא טיפול, אשר במסגרתו מבין כל אחד מהמשפחה את מקומו ואת תפקידו במארג הכללי והמשפחה עצמה, שהיא התא החברתי הבסיסי, רואה עצמה (באופן שבו משקף לה את עצמה המטפל) באור נכון.

בטיפול משפחתי נדרשים לבעיות שונות, אשר התגלעותן  אצל אחד מבני המשפחה משפיעה על כל המשפחה, כגון: הפרעות אכילה,  היבטים וביטויים שונים של אלימות, סוגים שונים של עבריינות, שתייה, אלכוהול, סמים,  פחדים, הצבת גבולות, בעיות בתחום המין (ניצול מיני, חשיפה בלתי מבוקרת למין בכלל ולפורנוגרפיה בפרט), גירושין ועוד.

טיפול משפחתי עשוי להיות קצר וממוקד או ארוך ומבוזר.  במסגרת טיפול משפחתי יכול המטפל ( או המטפלת) לשלב גישות שונות לטיפול בהיבטים השונים של המשפחה ובמרקם הקשרים שבה – הקשר הזוגי בין ההורים, הקשר בין ההורים ובין הילדים, הקשר בין האחים במשפחה, הקשר של המשפחה לקהילה שבתוכה היא חיה ועוד.

מצבים משבריים שונים מצדיקים ולא אחת מחייבים פנייה לטיפול זוגי או לטיפול משפחתי: משבר שלאחר לידה,  התרוקנות הקן המשפחתי, בעיות גיל ההתבגרות, משבר לאחר פיטורין או יציאה לגמלאות,  גיל המעבר בכלל והזקנה בפרט ומוות וכתוצאה ממנו – יתמות ו/או אלמנות.

הצלחתו של טיפול משפחתי מותנית לא רק במקצועיות הגורם הטיפולי, יחיד או צוות, אלא במידת נכונתה של המשפחה או מי ממנה שמשתתף בטיפול להיפתח,  להודות בקיומן של בעיות ולגייס כוח רצון להתמודד ולהתגבר עליהן.

כל   נושא וכל בעיה לגיטימיים לחשיפה במסגרת טיפול משפחתי. מותר ואף רצוי להביע כל מחשבה וכל רגש ולא לשמור  את הדברים ולהדחיקם, גועשים וקורעים מבפנים.