Posts Tagged ‘טיפול מיני’

טיפול משפחתי

נובמבר 17, 2009

טיפול משפחתי. כן, אנשים נרתעים מצמד המילים, אך עדיין פחות מהעבר. אין שום סיבה הגיונית לפחד מכך, או שמא לחשוב שמדובר ב"משפחה עם בעיות". האם אתם מכירים משפחה שאין לה בעיות משפחתיות? בשנים האחרונות אנו ערים לתופעה ההולכת וגוברת של אנשים ומשפחות הניגשים לקבלת טיפול משפחתי. לפעמים מדובר באחד מבני הזוג או ההורים המבקש טיפול משפחתי, ולפעמים המשפחה כולה מבינה שיש בעיה וצריך לפתור. פתרון של טיפול משפחתי הוא הטוב ביותר. טיפול משפחתי מאפשר לכל בני המשפחה להעלות בדיבור גלוי וישיר, את תחושותיהם ומחשבותיהם, את מה שמפריע להם. טיפול משפחתי מעמיד את סדר היום המשפחתי, את הנורמות ואת השיתוף בין בני המשפחה.
לרוב נראה כי מדובר בסך הכל בהקשבה בין בני המשפחה, אך טיפול מיני מאפשר לבני המשפחה להקשיב ולהבין, לקבל כל אחד כמות שהוא.

טיפול משפחתי מייצר חוויה רגשית עצומה, טיפול משפחתי מחייב רצינות רבה מכל המשתתפים, ורצון משותף לצעד כזה הנקרא טיפול משפחתי. לפעמים טיפול משפחתי מהווה לגיטימציה להעלות דברים מסויימים המפריעים לנו במשפחה, צריך לדעת להתעסק רק בעיקר ולא בטפל.
טיפול מיני מצריך רצינות, בגרות והתייחסות לנאמר על ידי המטפל. במקרים רבים המטפל צופה מהצד, ובמפגש שבועי מעיר הערות להמשך.

רבים דיווחו לאחר שעברו טיפול משפחתי, על חוויה רגשית עצומה, חיזוק הקשר בין בני הבית והבנה של כל אחד באיך להתנהג מול שאר בני הבהית. רבים אף המשיכו לקבל טיפול משפחתי על מנת להעצים ולחזק את מה שלמדו, ואף ללמוד יותר.

טיפול משפחתי הינו מרכיב חשוב לחיזוק משפחה שנקלעה למשבר ביחסים. אין מדובר רק בקשר בין הורים ילדים ולהיפך, אלא בקשר בין כל בני הבית.