Posts Tagged ‘בעיות במשפחה’

עננה? אפלה? טיפול משפחתי יפתור את הבעיה

דצמבר 28, 2009

חבל להמשיך לחיות תחת עננה שחורה, אפלה ועכורה, כאשר ניתן לחיות תחת שמי תכלת צלולים. טיפול משפחתי עשוי להשיב למשפחתכם את שמחת החיים, שקט ושלווה. טיפול משפחתי יסייע לכם להוסיף ללכת, רגועים, בנתיבי החיים.

טיפול משפחתי מתחייב מהפרת האיזון במשפחה שעלולה להיגרם מסיבות שונות, משינוי, צפוי או בלתי צפוי, ב"מערך הכוחות", במארג האנושי העדין (כאשר הוא נפרם באופן סמוי וודאי כאשר הוא נקרע באופן גלוי).

טיפול משפחתי הכרחי כאשר משפחה מסגלת לעצמה, מדעת או שלא מדעת, דפוס התנהגות הרסני, שבו נחסך או נמנע כליל סיפוק צרכיהם, בין הפיזיים ובין הנפשיים; כאשר  בני המשפחה ו/ או בנותיה ( וגם – הוריהם) לא מסוגלים למצות את הפוטנציאל האנושי שלהם; כאשר נופל עליהם אסון, חלילה, והם אינם מסוגלים לאזור כוח להתמודד עמו ועם השינוי הפתאומי שהוא כופה עליהם.

מומחים בטיפול משפחתי עשויים לקיים תהליך מסודר, מובנה ומושכל, אשר במסגרתו מקבלת משפחה הפונה לקבלתו להיעזר בו באופן שיאפשר את המשך קיומה ותפקודה כתא אנושי, גרעיני, טוב  ויעיל. זו אינה בושה, חלילה, לפנות לטיפול משפחתי כאשר מזהים צורך. עצם ההכרה בנחיצות טיפול משפחתי והאמונה בסיועו לשיקום משפחה המצויה בשלבים שונים של משבר מהווה צעד ראשון חשוב לסיכויי ההצלחה בו.

אסור לתלות בטיפול משפחתי ציפיות מופרזות, אשר גם כשהטיפול טוב ויעיל  אין באפשרותו למלאן, אבל חשוב להיכנס אליו בתקווה ותוך נכונות להשקיע בו מאמץ כדי להפיק ממנו את המרב ואת המיטב. אחרי הכול – טיפול משפחתי טוב הוא תרופה מצוינת, ללא תופעות לוואי, לשיקום משפחות.

טיפול משפחתי עשוי לארוך זמן ממושך אבל תועלתו אינה נמדדת רק במשכו.  יש טיפולים קצרי מועד, שהם טובים ומועילים במקרים, שבהם הבעיה מזוהה וידועה וניתנת לפתרון באמצעות הטיפול או, למצער, תורמת להכרה ולהבנה כי ניתן להגיע לפתרונה בהדרגה, לא בלי מאמץ מצד המטופלים.

היות שבעיה של מי מבני המשפחה היא כמעט בהכרח בעיה של כלל המשפחה – רצוי שטיפול משפחתי אכן יהיה כזה, שכל המשפחה תהיה שותפה לו, החל מגיל מסוים של ילדיה. בכל מקרה- רצוי ומומלץ לתאם ציפיות לפני הטיפול כדי שלא ייגרם מפח נפש במהלכו או בסיומו.