Archive for the ‘טיפול משפחתי’ Category

תופעות אנושיות במרקם המשפחתי

ספטמבר 26, 2009

טיפול משפחתי מאפשר לבחון תופעות  אנושיות שונות של אנשים כחלק מהמרקם המשפחתי שאליו הם משתייכים. טיפול משפחתי נדרש למכלול ההיבטים – התפקודיים, הרגשיים ועוד – של בני המשפחה. במסגרת התהליך הטיפולי עולות בעיות, קשיים, רצונות, צרכים, שאיפות, חלומות של כל אחד מהפרטים המרכיבים את המשפחה ונבחנת זיקתם  הן למסגרת המשפחתית והן למעגלי השתייכות נוספים בקהילה.
טיפול משפחתי מהווה מסגרת ראויה ולגיטימית להעלאת דברים הן מנבכי הנפש של המרכיבים אותה והן מהזיכרון הפרטי  של הפרט מהמשפחה.  טיפול משפחתי הוכח ונמצא מועיל במגוון רחב של נושאים בכלל ושל  בעיות בפרט: מערכת זוגית, נישואין, היחסים המורכבים בין הורים וילדים ותופעת קשות במיוחד כגון – אנורקסיה, אלימות במשפחה, התמכרויות שונות כגון אלכוהול וסמים ועוד.
תועלתו של טיפול משפחתי עשויה להימדד באופן שבו הוא משפר את היחסים בתוך המשפחה, מחדד את מודעותו של כל אחד ממנה לדפוסי התנהגות שליליים או, חלילה, הרסניים, אשר הפכו עם הזמן לדפוס קבוע, ומציע חלופה חיובית, אשר מאפשרת גם פתיחות והבעת רצונות באופן חופשי ולגיטימי.
יעילותו של טיפול משפחתי אינה נמדדת  במספר הבעיות שהיא פותרת באופן מיידי – מה שהיא אינה בהכרח עושה – אלא ביצירת מסגרת לשיח משפחתי ענייני, מכובד, המאפשר יישור הדורים ויישוב מחלוקות, שיחה פתוחה במקרה של אי-הסכמות, אי-הבנות ועוד.
טיפול משפחתי עשוי/עלול להציף מעל השטח דברים שהיו חבויים, מודחקים, מוכחשים ומטושטשים במערכת המשפחתית במשך שנים. משכו של  טיפול משפחתי תלוי בסוג הטיפול ובהרכב האנושי הנתון שלה. על-מנת לשפר את סיכויי הצלחת הטיפול רצוי, כמובן, שכל בני המשפחה יביעו נכונות להיכנס אליו ולהשתתף בו באופן פעיל, להשקיע בו זמן ומשאבים נפשיים ולהיות מוכנים גם להצפתם של רגשות כגון כעס או טינה שרוחשים מי מבני המשפחה כלפי זולתם בתוכה.

טיפול משפחתי

ספטמבר 21, 2009

טיפול משפחתי החל בסביבות שנות ה-50 ממש כשצמח לו נושא פסיכולוגי חברתית. באותן שנים גילו כי יש צורך בהתמקדות בכלל ולא רק בפרט.
טיפול משפחתי נועד לשפר מערכות יחסים, ישנם כאלו המצרפים לטיפול משפחתי גם את הנושא של טיפול זוגי ואף מיני. גם אם הבעיה קיימת רק אצל אחד מבני הזוג או המשפחה, עדיין ההתמקדות היא בקבוצה, ורצוי שהטיפול יעשה עם כל האנשים המעורבים ביחסי הגומלין באותה קבוצה.

ממש כמו בטיפול מיני, גם טיפול משפחתי נחשב לאיזושהי מילה גסה. בשנים האחרונות אנשים הרגישו מושפלים כאשר הם הרגישו שהם צריכים טיפול משפחתי, טיפולים ויועצים הפכו את המטופלים לבני אדם סוג ב'. כיום עם התפתחות המודעות אנשים רבים פונים לקבלת טיפול משפחתי, יעוץ זוגי וכדו', ואינם מתביישים, אלא להיפך – מתגאים בכך.

בארץ מפוזרות כיום קליניקות העוסקות במערכות יחסים, ורובם עוסקות בטיפול משפחתי. בכרמיאל ישנה קליניקה מקצועית ביותר המשרתת את כל תושבי הצפון, ואף מגיעים אליה מרחוק. הקליניקה נקראית מרכז לוין לפסיכותרפיה כוללנית, והיא מתמחה בנושאים – טיפול זוגי, טיפול משפחתי וטיפול מיני.

לכניסה לאתר לחצו כאן – טיפול משפחתי מרכז לוין.